Anketní otázka

Pomozte nám najít vhodný název pro místo na ul. Peškova 1, které je místem volného času a setkávání, kde probíhá vzdělávání, mají zde svou činnost rodinná centra a další organizace zajišťující akce pro rodiny s dětmi, ale současně zde má svou činnost i Klub pro seniory. Jedná se tedy o místo setkávání všech generací.

Odpovědi jsou slosovatelné, nezapomeňte tedy uvést své jméno a kontakt.
Slosování proběhne po uzavření anketní otázky a jeden vylosovaný získá rodinné vstupné do Aquaparku Olomouc, a.s. v délce 180 minut.Rodinná politika statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc se hlásí k těm městům a obcím v České republice, které akcentují podporu zdravé a fungující rodiny,
jež je nezbytná pro soudržnost a další rozvoj našeho města a jeho občanů.Sociálně-právní ochrana dětí

Předním hlediskem sociálně – právní ochrany je zájem a blaho dítěte. Při výkonu sociálně – právní ochrany dětí (SPOD) je poskytováno klientům základní i odborné poradenství související s péčí o dítě, pomoc rodičům, nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte při řešení výchovných problémů dítěte, pomoc a poradenství v situacích spojených s rozpadem rodiny a při řešení situací týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.

Více informací

Cílem sociální kurately je působením na dítě, rodiče, příp. na jiné osoby a realizací příslušných opatření dosáhnout odstranění nebo alespoň zmírnění problémů v rodině, či poruchy vývoje dítěte.

Více informací

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření nebo zajištění příznivého rodinného prostředí dětem, jimž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině. Klientům je poskytováno poradenství a pomoc ve věcech zprostředkování náhradní rodinné péče, jsou přijímány žádostí osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Více informací