Setkání pracovníků Magistrátu se zástupci organizací

V rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce“, který je zaměřen na naplnění standardů kvality sociálně- právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouc pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností Olomouc, bylo dne 23.10.2014 ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici uskutečněno pracovní setkání pracovníků Magistrátu města Olomouce se zástupci organizací poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby pro rodiny s dětmi.
24.10.2014

Rozhodnutí o přidělení dotace na projekt

Statutární město Olomouc obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR rozhodnutí o přidělení dotace na projekt „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce.
10.10.2014