Přelom roku znamená pro zaměstnance olomoucké zoologické zahrady pravidelnou zvířecí inventuru. Počítat je třeba poctivě a přesně, aby čísla souhlasila. A v době od 3. ledna do 14. února si to mohou vyzkoušet i návštěvníci.

„V období od ledna do poloviny února se tradiční zooinventurou baví téměř všichni příchozí. Počítejte tak, ať se vaše a naše čísla shodují, abychom nenabyli dojmu, že nám někdo ze zvířat zahradu opustil, nebo do ní potajmu přišel,“ nabádá Milan Kořínek z marketingového oddělení, který si sám v nejtěžších chvílích při počítání pomáhá fotoaparátem.

KAŽDÝ SE POČÍTÁ

Návštěvníkům se bude hodit znalost matematiky, dobrý odhad a notná dávka štěstí. Zvířata totiž neposedí ani neodpoví. „V rámci zooinventury necháváme počítat ta zvířata, která jsou spočitatelná pouhopouhým pohledem. Návštěvníci se tedy nemusí obávat, že by museli vstupovat přímo do výběhů. Například u lvů by se počet za osobní účasti zjišťoval krátce. Speciálně u kotulů, kteří jsou značně prchliví, přejeme, ať se sčítací komisaři doberou správných odpovědí,“ dodává s úsměvem Milan Kořínek.

S LÍSTKEM O CENY

Na pokladně zoo postačí vyzvednout hlasovací lístek zooinventury, na kterém budou všechny potřebné údaje i soutěžní otázky. Při odchodu ze zoo ho nezapomeňte odevzdat do boxu u východu. Zajímavé ceny pro nejpřesnější komisaře nebudou chybět!

Příloha

5. ledna 2022 (st)