Žáci a kantoři z Portugalska, Turecka a Rumunska se v listopadu setkali v Olomouci se svými kolegy ze Základní školy Zeyerova. Stalo se tak díky projektu Šikana je out, přátelství je in! a programu Erasmus+. A nezapomněli navštívit ani olomouckou radnici.

„Je to jednoznačně záslužný projekt, protože moderní technologie bývá zneužívána. Kyberšikana a bezpečnost na sociálních sítích je navíc i velkým tématem olomoucké pedagogické fakulty,“ uvedl náměstek primátora Karel Konečný.

Využívání mobilních telefonů a internetu provází kyberšikana, která bývá častým jevem mezi žáky základních škol. „Snahou projektu je nejen šířit povědomí o tomto problému, ale seznámit a zapojit do diskuze žáky i širokou veřejnost,“ řekla ředitelka školy Vladimíra Švecová.

Podle učitelky Barbory Sittkové si mladí Olomoučané se svými evropskými protějšky nejen procvičí anglickou konverzaci, ale také spolu sportují, účastní se workshopů a stmelovacích aktivit a také poznávají cizí kultury.

Dvouletý projekt, kterého se Základní škola Zeyerova účastní, je ve své polovině. Škola je ale zapojena i do dalších evropských projektů, ty se věnují inkluzi nebo druhé světové válce.

19. listopadu 2019 (út)