Město Olomouc vyhlásilo třetí výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Díky fondu se mohou rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí z nízkopříjmových rodin (žáků plnících povinnou školní docházku s trvalým pobytem na území města Olomouce nebo žáků plnících povinnou školní docházku ve školách v Olomouci) ucházet o finanční podporu na úhradu volnočasových aktivit dětí.

Fond pomoci olomouckým dětem je jedním z nástrojů rodinné politiky města. Slouží pro přímou podporu při odstraňování znevýhodnění žáků základních škol z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám.

Podávat žádosti o účelově určené dary z Fondu pomoci olomouckým dětem je možno od 30. října 2019 do 15. listopadu 2019 (včetně). Maximální výše daru je 5 000 Kč na dítě.

Příloha:

6. listopadu 2019 (st)