Ředitelé olomouckých základních a mateřských škol se dnes sešli v Pevnosti poznání s náměstkem primátora Karlem Konečným, do jehož gesce školství spadá. Kromě provozních záležitostí si vzájemně prezentovali nadcházející pořadatelské události.

„Cílem je, abyste vzájemně znali svoje akce a aktuální možnosti,“ naznačil náměstek Konečný. Podle něj ředitelé škol bývají zavaleni jinými starostmi a často nemají osobní zkušenost s místy a projekty, s nimiž přicházejí jejich žáci do styku.

V první části pracovního jednání všichni přítomní se zájmem zhlédli prezentace vedoucích pracovníků Pevnosti poznání a Sluňákova. Následovaly informace hostů o McDonalds cupu a dalších akcích. Mezi sportovní a kulturní akce bude patřit okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jež představil Vladislav Tesařík, ředitel ZŠ Gorkého. Škola pořádá již osmý ročník. Loni se atletické soutěže s olympioniky účatnilo 385 žáků z 28 škol. „Letos čekáme podobný nápor,“ připustil ředitel Tesařík. Mezi sportovními elitami budou i letos Šárka Kašpárková, házenkářka Lucie Fabíková, fotbalista David Rozehnal a ambasadorkou klání bide opět tenistka Adriana Rikl-Gerši.

Sportovního ducha mohou žáci olomouckých škol opět prokázat v dalším ročníku Mc Donald’s Cupu. Celostátní finále malé kopané pro žáky základních škol se letos uskuteční na Andrově stadionu v Olomouci. Mezi 60 tisíci účastníky z tří stovek škol bude žhavým želízkem tým ZŠ Heyrovského.

Naopak duševní potravou by mohla být literární soutěž Memoriál Arnošta Lustiga. Tu svým kolegům přiblížil ředitel ZŠ Svatoplukova Jiří Vymětal.

Ve druhé části pak řešil náměstek Konečný s ředitelkami a s řediteli základních a mateřských škol provozní záležitosti. Nejdůležitější z nich je otázka stabilní právní podpory pro školy ze strany zřizovatele. V součinnosti s odborem školství vedení města také hledá optimální způsob nákupu služeb mobilních operátorů. Nákup kancelářských služeb a materiálů zůstává v rámci autonomie škol.

Hovořilo se ale také o projektu Inspiro, jenž nabízí projektovou výuku, o žácích se specifickými potřebami.

12. dubna 2019 (pá)