Symbolicky 7. dubna, což je Světový den zdraví, bude spuštěn nový dotační titul primátora. Je v něm alokován rovný jeden milion korun a program bude zaměřený na pomoc znevýhodněným či hendikepovaným spoluobčanům.

„Rada a zastupitelstvo nedávno rozdělilo desítky milionů korun do různých dotací podporujících sport, kulturu nebo turistický ruch. Program, který by hradil pořizování zdravotnických a kompenzačních pomůcek, na něž nelze dosáhnout v současném systému zdravotního pojištění, nám ale chyběl,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek.

S představením grantu záměrně čekal na sedmý duben. „Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že Světová zdravotnická organizace se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci,“ objasnil primátor.

Program je určen na podporu společensko-prospěšných projektů pro zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením. Kromě toho slouží i k pořízení technických zdravotnických pomůcek či lékařských přístrojů sloužících případně i širšímu okruhu osob v rámci zdravotnických zařízení na území města Olomouce.

O finanční podporu na zlepšování kvality života a zdravotní péče, seberealizaci a vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním omezením mohou žádat fyzické i právnické osoby. Primátor přitom počítá i se zapojením neziskového sektoru. Lze však podpořit pouze ty projekty, které pro svou mimořádnost nemohou být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce, a jedná se o projekty nekomerčního charakteru.

Žádosti bude posuzovat Odbor kancelář primátora. O dotaci do 50 tisíc korun rozhodne rada města, při vyšších částkách zastupitelstvo.

Informace o programu
Kontakt pro žádosti a informace: Petra Filipová

5. dubna 2019 (pá)