V Olomouci probíhá online dotazníkové šetření zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Olomouce cítí. Zúčastnit se ho může kdokoliv.

Dotazník, který mapuje to, zda se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, můžete vyplnit na adrese https://www.pocitovemapy.cz/bezpecnost-olomouc-2018/. Díky dotazníku bude moci město určit, kde se obyvatelé Olomouce cítí bezpečně. U míst, kde se obyvatelé cítí méně bezpečně, bude město zkoumat, co může pro zlepšení udělat. Dotazník se ale neomezuje jen na obyvatele Olomouce, ale i na ty, kteří ve městě studují nebo pracují. Výsledky dotazníků mohou sloužit pro městskou policii jako další zdroj informací o kriminalitě a pro radnici může analýza sloužit jako podklad pro plánování rozvoje města a jeho dlouhodobé strategie.

Výzkum povede tým složený z výzkumníků Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity Palackého v Olomouci. Jiří Pánek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k výzkumu dodává: „Výzkumem pocitu bezpečí v městech se na Katedře rozvojových a environmentálních studií zabýváme již několik let. Výstupy z našich projektů jsou často využívány pro zlepšení kvality života v jednotlivých městech a tím pádem naplňujeme roli univerzity jako aktivního aktéra v životě města. Budeme rádi, když se do výzkumu zapojíte a odkaz na mapu budete šířit i ve svém okolí.“

Dotazníkové šetření zároveň probíhá i v dalších městech – v Ostravě, Kolíně a na Praze 12. Výstupy z dotazníků budou zpracovány formou doporučení pro město. Zároveň bude vypracována výzkumná metodika, kterou budou moci využívat i další města.

2. října 2018 (út)