U příležitosti narození Jana Amose Komenského vyhlašuje statutární město Olomouc anketu na udělení titulu „Učitel roku 2018“ a podruhé také titulu „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2018“. Nominace je možné odeslat do 25. února.

Anketa „Učitel roku 2018“ je vyhlášena v kategoriích učitel/učitelka mateřské školy a učitel/učitelka základní školy.

Návrh musí obsahovat základní údaje o nominovaném (jméno, příjmení, titul, místo výkonu práce, případně kontakt na něj) a údaje o navrhovateli zdůvodnění nominace (oblast činnosti nominovaného, přínos pro děti a mládež, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy apod.)

V případě nominace pro učitele je to i její zdůvodnění (oblast činnosti nominovaného – třídní učitel, učitel předmětů, vedení kroužků apod., přínos v oblasti výchovy a vzdělávání, nejvýznamnější úspěchy, zásluhy atd.).

U nominace na „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2018“ je zdůvodnění nominace jiné - oblast činnosti nominovaného, přínos pro děti a mládež, nejvýznamnější úspěchy a zásluhy.

Tituly „Učitel roku 2018“ a „Osobnost volnočasových aktivit pro děti a mládež roku 2018“ budou předány během slavnostního vyhlášení v úterý 27. března v Moravském divadle.

K nominacím využijte patřičné formuláře

12. ledna 2018 (pá)