Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR zvou širokou veřejnost na Burzu práce a vzdělání, která proběhne v úterý 17. října 2017 od 9 do 17 hodin v pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci. Vstup zdarma.

Účast přislíbilo více než pět desítek nejvýznamnějších zaměstnavatelů z Olomouckého kraje z nejrůznějších odvětví – počínaje zejména strojírenstvím, elektrotechnikou a optikou přes potravinářství, textilnictví, informatiku, chemický průmysl a stavebnictví až po společnosti z oblasti dopravy a spojů, obchodu i lázeňství. Chybět nebudou ani personalisté z armády a policejních složek.

Burza není určena pouze lidem, kteří právě hledají nové zaměstnání. Navštívit by ji měli i ti, kteří se nějakým způsobem podílejí na volbě povolání - ať už jsou to rodiče teenagerů nebo výchovní poradci ze základních škol. V neposlední řadě je samozřejmě pamatováno přímo na žáky posledních ročníků základních škol a studenty středních a vysokých škol, kteří o svém studijním zaměření nebo budoucím zaměstnání teprve začínají uvažovat. Na burze představí svou vzdělávací nabídku téměř třicet vybraných středních a vysokých škol, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem. Všichni zájemci tedy dostanou unikátní příležitost získat informace na jednom místě, případně navázat kontakt s budoucím zaměstnavatelem.

„Lidem hledajícím nové zaměstnání doporučujeme vzít si s sebou několik výtisků svého profesního životopisu“ doplňuje Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci. „Naši pracovníci také nabídnou široké spektrum poradenských služeb všem, kteří se zajímají o své budoucí pracovní uplatnění – ať už se jedná o výběr školy, studijního oboru, rekvalifikace nebo hledání volných pracovních míst“.

Návštěvníky také určitě zaujmou zajímavé exponáty některých vystavovatelů (vč. vojenské techniky), příp. si mohou vyzkoušet svůj postřeh na laserové střelnici. Pro děti a mládež je připravena soutěž o atraktivní ceny.

Veškeré informace o burze (včetně seznamu vystavovatelů) najdou zájemci na www.burzapav.cz.

Příloha:

10. října 2017 (út)