Ve středu 11. října 2017 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku s kalendářem na rok 2018.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, z. s., Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další).

Rozhlasový spot pro kampaň Bílá pastelka 2017 namluvil herec Jan Vondráček. Program veřejné sbírky vyvrcholí Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem je hl. město Praha. 11. října od 16:00 h. vystoupí na Václavském náměstí nevidomý dudák, liberecký učitel hudby a lidový zpěvák Vlastimil Macháček, soubor irských tanců Coiscéim pod uměleckým vedením Michala Fišla a soubor zobcových fléten QuartisSimo ze Základní umělecké školy v Praze 13 pod uměleckým vedením Simony Bárové.

Zájemci si budou moci rovněž po celý den prohlédnout široké spektrum kompenzačních pomůcek, které nevidomí a slabozrací používají v denním životě.

SONS ČR, z. s. tímto děkuje všem partnerům Bílé pastelky, jimiž jsou: Seznam.cz, Frekvence 1, Rádio Bonton, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, Česká spořitelna, Karton Servis, Loomis, Moraviapress a další. Velké poděkování patří Lions Clubu, který nám daroval 150 000 ks bílých pastelek.

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

V roce 2016 činil výtěžek sbírky 2 068 481,42 Kč.

Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, Taťána Polnarová (koordinátor sbírky), tel.: 221 462 454, 778 487 419, e-mail: polnarova@sons.cz, www.sons.czwww.bilapastelka.czwww.facebook.com/bilapastelka

9. října 2017 (po)