V rámci projektu Bezbariérová Olomouc byla zmapována přístupnost hlavních tahů městem a výsledky byly zaneseny do Bezbariérové mapy. Mapovali jsme dvě složky přístupnosti, prvním je povrch, který je rozdělen do tří kategorií, druhou složkou jsou další překážky, jako například, vysoké obrubníky, schody, přílišnépodélné sklony apod. kategorie jsou určeny takto:

Povrchy chodníků, pěších zón, přechodů přes komunikace a koleje jsme rozdělili do těchto tří kategorií:

  1. rovné – normové, od kterých můžete očekávat rovné dlažby s minimálními výškovými rozdíly (max. 2cm), dostatečně vyplněnými a úzkými spárami, které neumožňují uvíznutí kol, celistvé asfaltové nebo betonové povrchy jsou značeny zelenou čarou.
  2. nerovné – překonatelné, které zahrnují především rozbitou nebo uvolněnou dlažbu, rozpraskaný a jinak porušený asfaltový nebo betonový povrch či historickou dlažbu s velkými vymytými spárami nebezpečnými k uvíznutí kol jsou značeny oranžovou čarou.
  3. nezpevněné, úzké – nepřekonatelné, které ve skutečnosti znamenají především vyšlapané pěšiny bez vybudovaného chodníku, velký podélný či příčný sklon v úseku delším než 9m a prostory úzké pro průjezd do šířky 90cm jsou označeny červenou linkou.

Překážky jsme rozdělili do tří kategorií takto:

  1. normové – v této kategorii jsou zahrnuta místa, která by v neupravené formě představovala bariéru, ale právě jejich úpravou bylo vytvořeno bezbariérové prostředí, tedy především obrubníky snížené do výšky max. 2 cm, rampy se sklonem do 1 : 12 (8,33%) apod. Tato místa, která tedy vlastně překážkami nejsou, jsou v mapě značeny zeleným puntíkem.
  2. překonatelné – sem jsou zařazeny překážky typu nízkého obrubníku překonatelného zejména s asistencí, kdy se jedná převážně o výšku k překonání asi do 6cm spojenou s neostrou hranou obrubníku, zvýšený podélný či příčný sklon v úseku kratším než 9m s malým rizikem překlopení vozíku apod. Na mapě jsou tato místa označena oranžovým bodem.
  3. nepřekonatelné – jsou překážky jako vysoký obrubník, schody či vysoký podélný a příčný sklon. Tato místa jsou na mapě označena červeným bodem.

 

Poslední aktualizace: červen 2014

Zadejte adresu v Olomouci:
 

 

Legenda:
rovný povrch chodníku
nerovný povrch chodníku
nezpevněný nebo úzký chodník
bezbariérová úprava
překonatelná překážka - např. nízký obrubník do 6 cm nebo zvýšený podélný nebo příčný sklon v úseku kratším než 9 m s nízkým rizikem překlopení vozíku
nepřekonatelná překážka - např. vysoký obrubník, schody nebo vysoký příčný či podélný sklon
bezbariérově upravená zastávka
zastávka bez bezbariérových úprav
16. září 2015 (st)