12. 2018 6. 12. 2018     19:00 - 21:00

Bližší pohled na některé emoce (zlost, smutek, žárlivost, úzkost) a jejich vývoj, nahlédnutí do emočních poruch u dětí a dospívajících. lektoři: Mgr. Hana Heidorferová, PhDr. David Cichák
 RC Olivy, 8.května 27, Olomouc

 RC Olivy z.s.