10. 2018 11. 10. 2018     15:30 - 17:30

Přijďte na workshop se zkušenou logopedkou Mgr. Markétou Munzarovou. Dozvíte se například: Co by mělo dítě umět z hlediska komunikace v různých obdobích vývoje, kdy a v jakých případech vyhledat logopeda, jak rozvíjet komunikaci a jak předcházet řečovým vadám, jakým způsobem probíhá logopedická terapie u klinického logopeda, jak se rodiče podílí na nápravě řeči svého dítěte.Cena: 130 Kč Místo si prosím rezervujte.V případě zájmu o placené hlídání dětí nás kontaktujte předem. Více informací a rezervace na tel. 734 549 248 nebo e-mailu info@povzbuzeni.cz  Akce bude fotografována pro dokladování konání akce a pro zpravodajské účely. Aktivity projektu Rodina v klidu Snoezelen Olomouc 2018 jsou podpořeny z dotačních programů Rodina MPSV, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc.
 Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum, Mariánská 7, Olomouc

 Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum