1. 2018 13. 1. 2018     9:00 - 12:00

Povinné školení pro všechny členy MO ČRS Olomouc od 8 do 15 let, kteří nenavštěvují rybářské kroužky při MO ČRS Olomouc. Přezůvky a psací potřeby s sebou. Zájemci o získání prvního rybářského lístku budou proškoleni a na závěr školení vykonají závěrečnou zkoušku formou písemného testu. Po jejím úspěšném složení obdrží na místě osvědčení k vydání prvního rybářského lístku. Všichni účastníci obdrží potvrzení, na jehož základě bude možno obdržet platnou povolenku 2018 a pořídit platný rybářský lístek na MMOL. Přihlásit se můžete na adrese janskeho@ddmolomouc.cz. Přezůvky s sebou.

 Dům dětí a mládeže Olomouc, Janského 1

 Dům dětí a mládeže Olomouc