9. 2017 13. 9. 2017     17:00 - 19:00

Přijměte pozvání a přijďte na veřejné projednání společné VIZE Plánu udržitelné městské mobility, které se uskuteční dne 13.9.2017 od 17 hodin v sále zastupitelstva na Hynaisově 10.

Veřejné projednání vize navazuje na červnové workshopy s odbornou i širokou veřejností, ze které vzešel draft vize, který byl dále zpracováván v pracovních skupinách.

Plán udržitelné městské mobility Olomouce (PUMMO) je vypracováván s důrazem na lidské hodnoty a spokojený život obyvatel ve městě, který je výrazně ovlivňován způsoby dopravy a jejich možnostmi. Tento strategický plán pomůže Olomouci odhalit silné i slabé stránky v městské dopravě a parkovacích prostorech a vytvořit tak optimalizované řešení veřejného prostoru a ulic. Zpracovatelem projektu je Centrum dopravního výzkumu v. v. i. společně s odborem koncepce a rozvoje statutárního města Olomouc.

Významnou součástí celého projektu je také aktivní účast veřejnosti, proto budeme rádi za každý Váš podnět.

 Olomouc, Velký zasedací sál MMOl, Hynaisova 10

 Spokojená Olomouc