10. 2020 19. 10. 2020     8:00 - 1:00

"Každou kapkou své krve můžete pomoci lidem, kteří měli v životě o kapku méně štěstí než vy."Jelikož na každém životě záleží a darovat krev je pocit k nezaplacení, rozhodli jsme se vyzvat ostatní fakulty Univerzity Palackého k SOUBOJI FAKULT V DAROVÁNÍ KRVE.Chceš podpořit smysluplnou akci a udělat dobrý skutek? Tak #vyhrnrukav a pojď darovat krev!PRINCIP SOUTĚŽE

Studenti i zaměstnanci budou zastupovat svou fakultu ve dvou soutěžních kategoriích, a to:

1) fakulta s největším objemem celkové darované krve

2) fakulta s největším procentuálním zastoupením dárců v rámci fakultyJAK NA TO?

Pokud jsi prvodárce, na odběr na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice můžeš přijít bez objednání, pro stálé dárce platí systém objednávání přes web tranfuzky.

V případě dárcovství mimo FNOL se řiďte pokyny daného zařízení a nezapomeňte vyplnit formulář, který bude k dispozici na každé fakultě nebo online k vytisknutí.

Vyplněný soutěžní formulář, který slouží k evidenci dárců v soutěži, vhazujte do jednoho z devíti boxů umístěných na fakultách Univerzity Palackého nebo na Transfuzním oddělení FNOL.Sledovat nás můžete i na instagramu fzv_up a webu daruj.upol.cz, kde budeme v průběhu celé akce aktualizovat informace o průběhu akce a pořádat soutěže o zajímavé ceny.Akci pořádá Spolek studentů FZV ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením FNOL. Transfuzní Oddělení FNOL, Olomouc

 Univerzita Palackého