Základní škola pro 500 žáků s družinou a výdejnou. Na druhém stupni jsou i třídy s volitelným předmětem sportovní výchova. Nabízíme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky.třída Spojenců 8
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 225 317
e-mail: zsspojencuol@seznam.cz
web: http://www.zsspojencuol.com