Základní škola a Mateřská škola Olomouc – Nemilany, Raisova 1 pracuje jako příspěvková organizace od 1.1. 2003 a slučuje tyto součásti:

 • Základní školu
 • Školní družinu
 • Mateřskou školu
 • Školní jídelnu a výdejny stravy

Koncepce vzdělání ZŠ vychází ze ŠVP „ Škola pro život“
Koncepce vzdělání MŠ Nemilany ze ŠVP PV „Co ta očka vidí“
MŠ Slavonín a MŠ Nedvězí „Sluníčková školka – sluníčkové děti“
a ŠD Slavonín „Tvořivá a hravá družina“

Kapacita školy je 367 žáků.

Seznam pracovišť – součásti školy

 • ZŠ Olomouc – Nemilany, Raisova 1, 5.- 9. roč.
 • ZŠ Olomouc – Slavonín, Zolova 2, 1.- 4. roč a ŠD
 • MŠ Olomouc – Nemilany, Česká čtvrť 2
 • MŠ Olomouc – Slavonín, Arbesova 48
 • MŠ Olomouc – Nedvězí, Neklanova 4
 • ŠJ Olomouc – Nemilany, Česká čtvrť 46

Počty žáků a dětí ve školním roce 2014/2015

 • ZŠ Nemilany … 114 žáků, 5 tříd
 • ZŠ Slavonín … 128 žáků, 6 tříd
 • ŠD Slavonín … 122 žáků, 5 oddělení

 

 • MŠ Nemilany … 52 dětí … 2 oddělení
 • MŠ Slavonín … 69 dětí … 3 oddělení
 • MŠ Nedvězí … 27 dětí … 1 oddělení

Zápis do 1.ročníku s názvem VÍTEJTE NA PALUBĚ! se bude konat 05.- 06.února 2015.

Veškeré informace o školních zařízeních, kontaktech, aktivitách a fotodokumentaci najdete na www.zsnem.cz

Všechna naše pracoviště jsou velmi dobře materiálně vybavena, mnoho z nich je zrekonstruováno - na základní škole najdeme PC učebny, interaktivní tabule téměř ve všech třídách, výtvarné učebny, keramickou dílnu nebo učebnu chemie a fyziky. Žáci základní školy pracují také v dílnách nebo na školním pozemku. V mateřských školách jsou skvěle vybavené herny, na zahradách mají děti k dispozici herní prvky, altánky, prolézačky, pískoviště, klouzačky atd.

V odpoledních hodinách mohou žáci základní školy navštěvovat mnoho kroužků – např. bojové sporty, kolektivní a sportovní hry, internet, náboženství, hooping, flétna, dramatický kroužek, keramika atd. Samozřejmostí je školní družina pro žáky nižšího stupně, která nabízí spoustu zajímavých aktivit.

Děti v mateřské škole se mohou učit anglicky, nabízíme jim i logopedickou péči. V zimě jezdí děti se školkou lyžovat a také se učí v olomouckém bazénu plavat. Ve druhém pololetí tohoto školního roku bude dětem z mateřských škol nabídnut kroužek Krokouš – příprava na školu pro předškolní děti.

Každý měsíc se v naší škole konají projektové dny, při nichž žáci plní nejrůznější úkoly často v týmech, obvykle se střídají na několika stanovištích. Kromě toho je ZŠ Nemilany zapojena do několika (i mezinárodních) projektů – spolupracujeme s agenturou Arpok, s Právnickou fakultou Univerzity Palackého, s Člověkem v tísni, Městskou knihovnou Olomouc atd. Loni jsme se jako druhá základní škola na Moravě stali Světovou školou! Také se podílíme na mnoha charitativních akcích, jsme zapojeni do adopce na dálku.

Žáci sedmého ročníku jezdí na lyžařský výcvikový kurz, deváťáci na exkurzi do Prahy, všechny třídy druhého stupně na vícedenní školní výlety. Již několikátý rok také organizujeme pro žáky sjíždění řeky Moravy na raftech, této oblíbené akce se účastní všichni žáci, kteří pomáhají škole na úkor svého volného času, účastní se soutěží apod. Všemi aktivitami se snažíme přivést žáky k vzájemné solidaritě, občanské angažovanosti, toleranci a kreativitě v myšlení.

Velmi dbáme na spolupráci s rodiči žáků, každoročně jsou pro ně připravovány vánoční dílny, vánoční koncert spojený se dnem otevřených dveří, podílejí se na sběru papíru, je jim nabídnuta možnost vést kroužky pro žáky. Velice se nám také osvědčil konzultační týden (v únoru), kdy mají rodiče možnost důkladněji si promluvit s jednotlivými vyučujícími o prospěchu a chování svých dětí. Kromě této akce se samozřejmě potkávají rodiče a vyučující na klasických třídních či konzultačních schůzkách. Samotní žáci pak pracují také v žákovské školní radě nebo vedou rozhlasové vysílání. Naše škola je prostě (nejen) světová!

Mgr. Eva Kaněčková
Mgr. Renata Pospiechová



Raisova 1
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 416 821
e-mail: zsnemilany.red@seznam.cz
web: http://www.zsnem.cz