Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 je malotřídní škola se čtyřmi třídami od 1. – 5. ročníku. Školu navštěvuje přibližně 70 dětí z Droždína, blízkého okolí i z Olomouce. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc.

Škola nabízí pěkné prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost. Kromě moderního vybavení učeben mají žáci k dispozici zahradu s hřištěm, posezení pod pergolou, které bývá využíváno také jako letní učebna. Děti mohou za příznivého počasí trávit velkou přestávku na zahradě školy.

Žáci jsou vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu „ Škola pro děti – děti pro školu“.

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebeúcty a zodpovědnosti. Snažíme se vytvářet školu, kde se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé.Gagarinova 19
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 585 383 549
e-mail: zsgagarinova@volny.cz
web: http://www.zsdrozdin.cz