Divadlo na cucky je nezávislý divadelní soubor, který vznikl v roce 2003 a od roku 2013 provozuje vlastní scénu ve Wurmově ulici. Tvorba se pohybuje v širokém rozpětí mezi činohrou a tancem, prezentují se zde české a zahraniční divadelní a taneční scény, důležitou součástí programu jsou workshopy a volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny (děti, senioři). Aktivity Divadla na cucky jsou produkčně zaštítěny obecně prospěšnou společností DW7, která je také hlavním pořadatelem mezinárodního festivalu Divadelní Flora.Wurmova 7
779 00 Olomouc
telefon: (+420) 728 180 478
e-mail: zurek@divadlonacucky.cz
web: http://www.divadlonacucky.cz