Oblast sociálních záležitostí a zaměstnanosti patří k těm oblastem života obyvatel města, které statutární město Olomouc může ovlivnit jen dílčími opatřeními. Je to způsobeno nastavením legislativy, která svěřuje péči o sociální věci a zaměstnanost státu.

Následujícími opatřeními vyjadřuje statutární město Olomouc snahu podporovat slučitelnost rodiny a profesní kariéry obyvatel města, aniž by bylo ohroženo plnění jejich rodičovských funkcí. Využívá k tomu nástroje, které má přímo k dispozici.

  • Statutární město Olomouc jako zaměstnavatel podporující rodiče při návratu do práce
  • Publicita a osvěta v oblasti souladu rodinného života a zaměstnání
25. srpna 2014 (po)