Opatření v této oblasti směřují přímo k rodinám, nikoli k pro-rodinným organizacím nebo projektům. Přímá podpora rodin přispívá k vytváření pro-rodinné atmosféry ve společnosti, a tím přímo ovlivňuje motivaci jednotlivců k naplňování jejich osobních a rodinných plánů.

  • Slevy pro rodiny v městských zařízeních a městské dopravě
  • Podpora dětí z nízkopříjmových rodin v přístupu ke vzdělávání
  • Dostupné bydlení pro mladé rodiny a rodiny ohrožené sociálním vyloučením
  • Nastavit systém vícestupňového prostupného bydlení pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
25. srpna 2014 (po)