Opatření rodinné politiky jsou ve své současné podobě koncipována pouze na léta 2014 a 2015. Záměrem statutárního města Olomouce ale je i pro následující období zajistit další rozvoj koncepce rodinné politiky, hledat vhodné finanční nástroje na její realizaci a účelnou koordinaci jednotlivých aktivit tak, aby rodinná politika byla udržitelným a oboustranně přínosným nástrojem, který bude propojovat město s jeho občany.

  • Institucionální zajištění rodinné politiky
  • Finanční udržitelnost prorodinných aktivit
25. srpna 2014 (po)