Každým rokem bývá v měsíci dubnu dětmi očekávané a vždy hojně navštěvované Pálení čarodějnic. Díky nepřízni počasí byla sice akce o týden odložena, ale její příznivci nebyli o nic ochuzeni. Čarodějnického karnevalu se dne 6. května zúčastnilo přes 200 dětí.

Naše paní učitelky si pro ně v rámci Komunitní školy nachystaly několik stanovišť s úkoly, kde děti mohly vyhrát drobné dárečky. Komise městské části zajistila výborné občerstvení a hudební vystoupení dlouho do noci.

Počasí se vydařilo, a tak byla tato akce stejně úspěšná jako v minulých letech.

Mgr. Lea Kopecká

19. května 2017 (pá)