Statutární město Olomouc vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem. Žádosti se podávají v termínu od 1.5.2017 do 31.5.2017 (včetně).

Rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu žáků základních škol z nízkopříjmových rodin se tak mohou letos podruhé ucházet o finanční podporu na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě nebo pobytů na lyžařském kurzu.

Fond je jedním z nástrojů rodinné politiky města a bude sloužit pro přímou podporu odstraňování znevýhodnění žáků základních škol z nízkopříjmových rodin při přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám.

Podávat žádosti o účelově určené dary z Fondu pomoci olomouckým dětem je možno od 1.5.2017 do 31.5.2017 (včetně).

Podmínky pro žadatele, formulář žádosti a statut Fondu:

20. dubna 2017 (čt)