Odborníci na sociálně-právní ochranu dětí olomouckého magistrátu i nadále spolupracují s Týmem pro mládež, který je tvořen specialisty zabývajícími se těmi nejpalčivějšími problémy, jež v současné době hrozí mladým lidem. Aktuálním tématem, na které odborníci olomouckého Týmu pro mládež nyní upozorňují, se stalo nebezpečí sociálních sítí.

V kyberprostoru mladým lidem hrozí především tzv. sexting (rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem), kybergrooming (manipulace dítětem dospělou osobou za účelem osobní schůzky) či kyberšikana. Vyplynulo to z nedávné schůzky specialistů z olomouckého Týmu pro mládež.

„Tyto situace často řeší každý člen našeho týmu napříč svými obory. Je nezbytné, aby se o pohyb ve virtuálním světě svých dětí zajímali především rodiče, kterým často chybí povědomí o rizicích spojených s hraním on-line her a znalosti zásad bezpečné komunikace na internetu,“ uvedla koordinátorka týmu Barbora Skoupilová. Je podle ní třeba si uvědomit, že internet je prostor, ve kterém se děti pohybují již od velmi nízkého věku. „Mladí jsou v užívání sociálních sítí zdatnější než jejich rodiče, proto bychom tomuto světu měli porozumět; a poznat rizika, která do budoucna klesat rozhodně nebudou,“ doplnila Skoupilová.

Problematika přítomnosti mládeže na internetu a nebezpečí z něho plynoucí je podle Milana Hela, manažera projektu Na správnou cestu! II, na prvních místech nejen v Olomouckém kraji, ale i v dalších regionech Česka. Vedle kyberprostoru se specialisté na prevenci kriminality mládeže budou letos podrobně věnovat také tématům šikany a extrémním projevům agrese mladých lidí a zaměří se i na posilování právního povědomí u mládeže a pedagogů.

Další setkání olomouckého Týmu pro mládež se uskuteční 23. června 2017.

Projekt Probační a mediační služby Na správnou cestu! II je zaměřen na rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi. Realizátorem projektu je Probační a mediační služba. Na základě smlouvy o spolupráci jsou do projektu zapojena města Olomouc, Šternberk, Uničov a Litovel.

Více informací podá:
Mgr. Barbora Skoupilová, koordinátorka Týmu pro mládež Olomouc
E-mail: skoupilova.pms@gmail.com, telefon: 773 783 753.
Informace o projektu: https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

17. března 2017 (pá)