Statutární město Olomouc vyhlásilo dne 11. ledna 2017 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelových darů z Fondu pomoci olomouckým dětem.

Rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu žáků základních škol z nízkopříjmových rodin se tak mohou letos poprvé ucházet o finanční podporu na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě nebo pobytů na lyžařském kurzu.

Fond je jedním z nástrojů rodinné politiky města a bude sloužit pro přímou podporu odstraňování znevýhodnění žáků základních škol z nízkopříjmových rodin při přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám.

Podávat žádosti o účelově určené dary z Fondu pomoci olomouckým dětem je možno do 3. února 2017 včetně.

Podmínky pro žadatele, formulář žádosti a statut Fondu:

11. ledna 2017 (st)