5. 2017 20. 5. 2017     9:00 - 17:00

Sobotní kurzy kresby a malby pro dospělé, pro začátečníky i pokročilé.
Program zaměřený na zvládnutí kombinovaných výtvarných technik, práci s námětem i pozadím v realistickém, stylizovaném a abstraktním zpracování. Zájemcům o výtvarné umění ukážeme, kde hledat inspiraci pro vlastní tvorbu, pedagogům a rodičům poradíme, jak odborně a zábavnou formou rozvíjet kreativitu s dětmi.


 Sluňákov - Centrum ekologických aktivit, Horka nad Moravou

 Ing. arch. Kateřina Chvílová