4. 2017 19. 5. 2017     10:00 - 12:00

Cílem tohoto kurzu je posílení rodičovských kompetencí.
Rodina a prostředí, ve kterém jsme vyrostli, nás hodně ovlivnily. Jak se to odrazí v přístupu k našim dětem, v komunikaci s nimi a v jejich výchově? Čtyři interaktivní semináře jsou doplněny také testy, které nám pomohou rozlišit různé typy našeho jednání.

 RC Provázek, Štítného 10, Olomouc

 Rodinné centrum Provázek Olomouc